Pomiń linki

Temat: środki z OFE

otwarty fundusz emerytalny

Jak uzyskać środki z Otwartego Funduszu Emerytalnego po zmarłym małżonku?

1. Sprawdź czy Twój małżonek był członkiem OFE Takiej informacji udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby ją uzyskać => należy udać się do ZUS z dowodem osobistym. 2. Zgłoś się do odpowiedniego Otwartego Funduszu Emerytalnego Pierwszym dokumentem, który należy złożyć, aby rozpocząć proces wypłaty jest akt zgonu zmarłego członka Funduszu OFE.

Dochodzenie roszczeń z tytułu OFE

Składki zgromadzone na subkoncie ZUS oraz w Otwartym Funduszu Emerytalnym, zgodnie z polskim prawem, są traktowane jako część majątku zmarłego i podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub wchodzą w skład spadku (o ile osoba zmarła nie