Pomiń linki

Rusza bieg terminów sądowych!

Od 23 maja 2020 r. , po przerwie wywołanej sytuacją epidemiologiczną, rozpoczynają swój bieg terminy sądowe, a praca sądów wraca na dawne tory!

 

Co to oznacza?

Terminy wymagające podjęcia określonych czynności procesowych zaczynają swój bieg licząc od 23 maja 2020 r. (np. wykonanie zobowiązania sądu lub zaskarżenie orzeczenia).

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy doręczenie korespondencji sądowej wymagającej podjęcia określonych czynności nastąpiło przed dniem 31.03.2020 r. – terminy te biegną w dalszym ciągu, co oznacza, że od 23 maja 2020 r. na dokonanie czynności zostanie tylko tyle dni, ile brakowało do upływu terminu przed 31 marca 2020 r.

Warto zwrócić szczególną uwagę na dokonanie precyzyjnych wyliczeń co do tych terminów, tak aby uniknąć negatywnych konsekwencji procesowym w tym zakresie.

Jednocześnie przypominamy, że zawieszenia tzw. terminów sądowych nie należy utożsamiać z zawieszeniem okresu przedawnienia. Okres przedawnienia nie został bowiem w żaden sposób ustawowo wstrzymany i pomimo trwającej epidemii roszczenia przedawniały i przedawniają się w normalnym trybie. Jedynie w wyjątkowych, indywidualnie ocenianych sytuacjach (np. przebywanie w ścisłej  kwarantannie) okres przedawnienia będzie mógł być uznany za wstrzymany na ścisłe określony okres czasu – co wymaga dokonania precyzyjnych wyliczeń i podniesienia odpowiednich zarzutów procesowych.

W ramach komentowanej nowelizacji (Tarcza Antykryzysowa 3.0.) wprowadzono także liczne inne zmiany w funkcjonowaniu sądów, w tym m.in.:

e-rozprawy – organizację posiedzeń sądowych w formie zdalnej, bez konieczności wizyty w sądzie, a w której strony będą uczestniczyć w formie videokonferencji,

rozszerzenie katalogu czynności które będą mogły zostać przeprowadzone na posiedzeniach niejawnych, tj. przy obecności wyłącznie Składu Orzekającego, bez udziału stron (a udział stron zostanie zastąpiony np. odebraniem od stron pisemnych stanowisk).

Autor tekstu: adw. Weronika Luty