Pomiń linki

Temat: termin sądowy

Rusza bieg terminów sądowych!

  Co to oznacza? Terminy wymagające podjęcia określonych czynności procesowych zaczynają swój bieg licząc od 23 maja 2020 r. (np. wykonanie zobowiązania sądu lub zaskarżenie orzeczenia). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy doręczenie korespondencji sądowej wymagającej podjęcia określonych czynności nastąpiło przed dniem 31.03.2020 r. – terminy te biegną w dalszym ciągu, co