Pomiń linki

Temat: Biuro Informacji Kredytowej

Darmowy dostęp do informacji w BIK-u

Darmowy dostęp do informacji w BIK-u

Biuro Informacji Kredytowej jest podmiotem, który gromadzi informacje na temat historii kredytowej konsumentów. Z jednej strony BIK ułatwia bankom ocenę zdolności kredytowej konsumentów. Z drugiej strony umożliwia konsumentom wgląd do zbieranych na ich temat informacji. W ten sposób m. in. pozwala zapobiegać próbom zaciągania kredytów czy pożyczek przez nieuprawnione osoby.