Pomiń linki

Darmowy dostęp do informacji w BIK-u

Biuro Informacji Kredytowej jest podmiotem, który gromadzi informacje na temat historii kredytowej konsumentów.

Z jednej strony BIK ułatwia bankom ocenę zdolności kredytowej konsumentów. Z drugiej strony umożliwia konsumentom wgląd do zbieranych na ich temat informacji. W ten sposób m. in. pozwala zapobiegać próbom zaciągania kredytów czy pożyczek przez nieuprawnione osoby.

Uzyskanie raportu z BIK-u jest co do zasadny płatne. Przepisy dot. RODO dają jednak każdemu konsumentowi możliwość wystąpienia do BIK-u z wnioskiem o bezpłatne przekazanie tzw. kopii danych gromadzonych na jego temat.

Informacje, które można bezpłatnie otrzymać z BIK-u obejmują m. in.:

  • zestawienie aktualnie spłacanych, jak i spłaconych już kredytów czy pożyczek,
  • dat zaciągnięcia zobowiązań, ich wysokości,
  • informacje o ewentualnych opóźnieniach w spłacie.

Kopia danych z BIK-u obejmuje także informacje na temat wniosków kredytowych, tzn. tego, jaki bank i kiedy weryfikował naszą zdolność kredytową w wyniku składanych wniosków o udzielenie kredytu czy pożyczki.

Wniosek o udostępnienie kopii danych można złożyć:

  • osobiście,
  • listownie na adres korespondencyjny BIK-u,
  • lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej (do czego wymagane jest założenie konta na stronie BIK-u).

Biuro ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na taki wniosek i udostępnienie konsumentowi zbieranych na jego temat danych.

Autor: Jakub Piejak