Pomiń linki

Temat: covid-19

Alternatywy dla odwoływania rozpraw w trakcie lockdown’u

W związku z ogłoszonym lockdown’em ze strony naszych Klientów, pojawia się coraz więcej zapytań o pracę sądów oraz obawy o odwoływanie rozpraw i posiedzeń sądowych. Jakkolwiek natomiast w praktyce część sądów w rzeczywistości decyduje się na znaczne ograniczenia działalności orzeczniczej, to oficjalne rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości dość kategorycznie zalecają niewstrzymywanie procedowania

Czy pracodawca może pytać pracownika o plany urlopowe?

W związku z trwającym stanem epidemii wielu pracodawców rozważało i rozważa wprowadzenie procedur mających na celu gromadzenie informacji o podróżach zagranicznych swoich pracowników w celu niwelowania ryzyka z tym związanego i dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Problematyka ta była przedmiotem licznych dyskusji od strony zarówno samej dopuszczalności takiego działania pracodawcy,

Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika za brak szczepienia p-ko grypie?

  Faktem o charakterze notoryjnym jest, że w Polsce aktualnie nie ma obowiązkowego programu szczepień przeciwko grypie. Podobnie jak nie ma prawnych możliwości „przymuszenia” pracowników do tego rodzaju szczepienia. Publiczny program szczepień przeciwko grypie obejmuje wyłącznie grupy podmiotów wskazywane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w corocznym komunikacie – Program Szczepień Ochronnych

Umowy w czasach pandemii

  Problem ten rozważać należy na dwóch płaszczyznach: pierwszej – dotyczącej uznanych w obowiązującym porządku prawnym form czynności prawnych, oraz drugiej – skutków niezachowania odpowiedniej formy czynności prawnej. Odnosząc się kolejno do tych kwestii, zacząć trzeba od wymienienia podstawowych form czynności prawnych, obowiązujących w codziennym porządku prawnym: 1. formy pisemnej,

Stan epidemii jako siła wyższa

  Z całą pewnością w najbardziej komfortowej sytuacji są podmioty, które z pożądaną przezornością przewidziały możliwość wystąpienia tego rodzaju szczególnych okoliczności już przy zawieraniu umów i zastosowały odpowiednie klauzule umowne. Wszystko zależy oczywiście od warunków konkretnej umowy, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć można, że ujęte w umowie definicje i