Pomiń linki

Temat: dyspozycja bankowa

dyspozycja bankowa

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – zapis bankowy

Powyższą dyspozycję może ustanowić każdy posiadacz indywidualnego rachunku bankowego. Ma ona na celu zabezpieczenie określonej kwoty pieniędzy klienta banku w razie jego śmierci. Co ważne – środki te nie wchodzą w skład spadku stąd ustanowiony beneficjent może pobrać ustaloną kwotę z banku bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania spadkowego. Posiadacz