Pomiń linki

Temat: klauzula prolongacyjna

klauzula prologacyjna

Klauzule prolongacyjne – przedłużenie umowy najmu – casus

W dniu 23 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych wydał kolejny, w całości korzystny dla naszego Klienta wyrok (sygn. akt XXIII Ga1641/21) w sprawie dotyczącej automatycznego przedłużenia umowy najmu zawartej przez przedsiębiorców.   Pomiędzy naszym Klientem jako najemcą, a wynajmującym powstał spór