Pomiń linki

Temat: konto bankowe

umowa rachunku bankowego

Umowa rachunku bankowego

Zgodnie z art. 725 k.c. - poprzez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony – do przechowywania jego środków pieniężnych, oraz – jeżeli umowa tak stanowi do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.   Bank może – czasowo obracać wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi