Pomiń linki

Temat: ochrona wierzyciela

Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności spółki z o.o.

Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności spółki z o.o.

Wierzyciele, którzy nie są w stanie wyegzekwować swoich roszczeń z majątku spółki z o. o. mogą na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. domagać się zaspokojenia tych roszczeń bezpośrednio przez członków zarządu spółki. Osoby sprawujące zarząd spółki ponoszą bowiem solidarną odpowiedzialność za jej zobowiązania w sytuacji, gdy egzekucja wobec spółki
skarga pauliańska

Sąd Najwyższy staje po stronie wierzycieli upadłych dłużników

Wierzycielowi, który nie jest w stanie odzyskać należności z majątku dłużnika przysługuje szereg środków ochronnych. Jednym z nich jest skarga pauliańska omówiona szczegółowo w naszych wcześniejszych wpisach: https://kancelaria-certus.pl/skarga-paulianska-ochrona-wierzyciela-niewyplacalnoscia-dluznika/ oraz https://kancelaria-certus.pl/prawomocna-wygrana-sprawy-ze-skargi-paulianskiej/, w których wyjaśniamy m.in. czym jest i kiedy przysługuje, a także w jaki sposób z niej skorzystać. Skarga pauliańska w