Pomiń linki

Temat: art. 299 ksh

wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu niewypłacalnej spółki z o. o.

Wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu

Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 września 2023 r., zasądził na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. od pozwanego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o. o. na rzecz naszego Klienta kwotę 56.802,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 września 2021 r. oraz kosztami procesu
Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności spółki z o.o.

Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności spółki z o.o.

Wierzyciele, którzy nie są w stanie wyegzekwować swoich roszczeń z majątku spółki z o. o. mogą na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. domagać się zaspokojenia tych roszczeń bezpośrednio przez członków zarządu spółki. Osoby sprawujące zarząd spółki ponoszą bowiem solidarną odpowiedzialność za jej zobowiązania w sytuacji, gdy egzekucja wobec spółki
wygrana p-ko członkowi zarządu spółki z o. o.

Wygrana p-ko członkom zarządu spółki z o.o.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 13 czerwca 2023 r., zasądził na rzecz naszego Klienta od członka zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. kwotę 507.239,17 zł z odsetkami oraz kosztami procesu. Podstawę prawną powództwa stanowił art. 299 § 1 k.s.h., zgodnie z którym członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O. O.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O. O.

Członek zarządu spółki z o. o. może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewyegzekwowane od spółki długi, które powstały w trakcie sprawowania przez niego zarządu spółki. Osoba taka może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli w toku postępowania sądowego zainicjowanego przeciwko niemu przez wierzyciela spółki wykaże, że spełniony został jeden z poniższych