Pomiń linki

Temat: odpowiedzialność biegłego

Odpowiedzialność biegłego sądowego

W świetle obowiązującej procedury cywilnej ważkość dowodu z opinii biegłego pozostaje bezdyskusyjna, niejednokrotnie to bowiem właśnie ocena biegłego przesądza o wyniku sprawy. A co jeśli biegły wydając opinię dopuści się nieprawidłowości? Dotychczas możliwość pociągnięcia biegłego do odpowiedzialności na drodze cywilnej stanowiła co najmniej kwestię sporą, jeśli w ogóle nie była