Pomiń linki

Temat: orzeczenie o niezdolności

Świadczenie uzupełniające

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji celem pokrycia zwiększonych kosztów związanych z rehabilitacją czy opieką medyczną osoby ubezpieczonej.   Komu przysługuje? Dotyczy osób: • pełnoletnich; • posiadających obywatelstwo polskie, prawo pobytu bądź obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE; • zamieszkujących w Polsce, • z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej