Pomiń linki

Upadłość konsumencka, a udzielone pełnomocnictwo

Wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika lub też umocowanego w jego imieniu pełnomocnika.

 

Należy jednak pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczny z oddłużeniem osoby, która go składa. Do przedmiotowego wniosku musimy dołączyć szereg dokumentacji obrazującej stan zadłużenia, jak i rzeczowo uzasadnić daną sytuację ekonomiczną, z uwzględnieniem niemożności jej poprawy.

Prawdą jest, że w obecnym stanie prawnym sąd przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej nie zbada stopnia przyczynienia się dłużnika do stanu swojej niewypłacalności, ale jak już wcześniej wielokrotnie zaznaczaliśmy niezwykle istotne jest, jak przygotujemy się do postępowania upadłościowego.

Oczywiście, przygotowaniem do postępowania upadłościowego, jak i złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zająć się profesjonalny pełnomocnik. Pytanie pojawia się natomiast inne, do jakiego momentu pełnomocnik może działać w naszym imieniu, kiedy jego rolę ‘przejmie’ niejako syndyk?

U podstaw pełnomocnictwo procesowego składanego wraz z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez profesjonalnego pełnomocnika stoi najczęściej umowa zlecenie, a dokładniej umowa o świadczenie pomocy obsługi prawnej, do której stosuje się przepisy dot. właśnie umowy zlecenia. Treść art. 102 ust. 1 zdanie 1 Prawa upadłościowego wskazuje, iż zawarte przez upadłego umowy zlecenia lub komisu, w których upadły był dającym zlecenie lub komitentem wygasają z dniem ogłoszenia upadłości. Tym samym, wygaśnięcie umowy o świadczenie pomocy obsługi prawnej, jako umowy zlecenie, nastąpi odpowiednio z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a wygaśnięcie danej umowy skutkuje także wygaśnięciem przedmiotowego pełnomocnictwa.

Reasumując, jak podkreśla się w orzecznictwie, z chwilą ogłoszenia upadłości mocodawcy wygasa udzielone przez niego pełnomocnictwo prawa materialnego i procesowego. Jakkolwiek brak w tym przedmiocie wyraźnego przepisu, to jednak w pełni uprawniony jest pogląd, że skutki ogłoszenia upadłości mocodawcy uniemożliwiają jego reprezentowanie nie tylko w sferze prawa materialnego, lecz również procesowego. Odmienne stanowisko koliduje z faktem, iż zarząd majątkiem upadłego obejmuje syndyk. (por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2003 r. ICZ 127/03, OSP 2004/10/123).

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie upadłości – zapraszam do kontaktu z Kancelarią pod nr ☎️ 730 307 301 – profesjonalnie zajmujemy się prowadzeniem spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i odpowiednim przygotowaniem do procedury oddłużenia w postępowaniu upadłościowym.

Autor tekstu: Alicja Antosik