Pomiń linki

Temat: polisa ubezpieczeniowa

umowa brokerska

Umowa brokerska

Umowa brokerska jest umową nienazwaną, czyli nie opisaną z nazwy w Kodeksie Cywilnym. Stosujemy do niej przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.).   Umowa ma charakter odpłatnej, a na jej podstawie broker zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia klientowi oferty polis ubezpieczeniowych. Przedmiotowe oferty są przez niego selekcjonowane według potrzeb