Pomiń linki

Umowa brokerska

Umowa brokerska jest umową nienazwaną, czyli nie opisaną z nazwy w Kodeksie Cywilnym. Stosujemy do niej przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.).

 

Umowa ma charakter odpłatnej, a na jej podstawie broker zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia klientowi oferty polis ubezpieczeniowych. Przedmiotowe oferty są przez niego selekcjonowane według potrzeb przyszłego ubezpieczonego, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem brokerów. Niektórzy z nich są również uprawnieni do sfinalizowania czynności poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia. Pełnią wówczas funkcję pełnomocnika w rozumieniu przepisów k.c. Jeżeli broker nie ma takiego pełnomocnictwa – do zawarcia umowy ubezpieczenia dochodzi bezpośrednio pomiędzy firmą ubezpieczeniową a ubezpieczonym.

  • Zakres kompetencji brokera – jest określany postanowieniami umowy, o której treści decydują strony.
  • Umowa brokerska może zostać zawarta w każdej formie – ale warto jest zdecydować się na formę pisemną dla celów dowodowych.
  • Umowa brokerska jest umową należytej staranności – broker jest obowiązany do wyszukania, wyselekcjonowania oraz przedstawienia zleceniodawcy oferty polis ubezpieczeniowych przy uwzględnieniu jego specyficznych potrzeb i uwarunkowań.
  • Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w umowie brokerskiej.

W jakich branżach funkcjonują brokerzy?
Są to między innymi: transport, spedycja, logistyka, branża produkcyjna, branża budowlana, farmacja, OC zawodowe, branża sportowa, branża usługowa, branża handlowa, zarządzanie nieruchomościami – ubezpieczenia wspólnot i spółdzielni.

Dlaczego warto się zdecydować na pomoc brokera?
Broker jest specjalistą – profesjonalnym doradcą na rynku ubezpieczeniowym. Potrafi analizować możliwości oraz negocjować odpowiednie warunki umowy, a także ocenić ryzyko.

Jakie dodatkowe usługi możemy zawrzeć w umowie brokerskiej?
Na podstawie umowy brokerskiej możemy zobowiązać brokera do dodatkowych czynności np.: sprawowania nadzoru nad przebiegiem likwidacji szkody.
Natomiast broker może nam zaoferować dodatkowe usługi w postaci np.: sporządzania audytów aktualnie obowiązującej dokumentacji ubezpieczeniowej.

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska