Pomiń linki

Temat: spółka z o.o.

wygrana p-ko członkowi zarządu spółki z o. o.

Wygrana p-ko członkom zarządu spółki z o.o.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 13 czerwca 2023 r., zasądził na rzecz naszego Klienta od członka zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. kwotę 507.239,17 zł z odsetkami oraz kosztami procesu. Podstawę prawną powództwa stanowił art. 299 § 1 k.s.h., zgodnie z którym członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania