Pomiń linki

Temat: świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają do katalogu świadczeń ubezpieczeń społecznych nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Jak zawnioskować o wypłatę? Wnioski o wydanie decyzji o ustalenie poziomu wsparcia można składać do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego według miejsca zamieszkania ubezpieczonego.