Pomiń linki

Temat: świadczenia ZUS

Kontrola ZUS w trakcie ciąży. Co zrobić? Podstawowe informacje.

Kontrola ZUS w trakcie ciąży. Co zrobić? Podstawowe informacje.

  Kiedy ZUS uzna umowę o pracę za pozorną ZUS bardzo często przeprowadza kontrole tytułów podlegania ubezpieczeniom kobiet w ciąży. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy kobieta jest zatrudniona na krótko przed przejściem na zwolnienie chorobowe lub otrzymuje wysoką podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Skutkiem przeprowadzanych kontroli są często

Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń ZUS

  Czy ZUS zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienia w wypłacie świadczeń? Czy ZUS ponosi odpowiedzialność za swoje błędne decyzje? czy za opóźnienie w wypłacie świadczeń spowodowane wydaniem przez ZUS błędnej decyzji należą się ubezpieczonemu odsetki ustawowe? Na te pytania nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Zgodnie z art. 481 §