Pomiń linki

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają do katalogu świadczeń ubezpieczeń społecznych nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

Jak zawnioskować o wypłatę?
Wnioski o wydanie decyzji o ustalenie poziomu wsparcia można składać do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego według miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

Komu będzie przysługiwać świadczenie?
Świadczenie, będą mogły otrzymać osoby, które spełniają poniższe warunki:
1. są pełnoletnie;
2. są obywatelami Polski, UE lub EFTA, albo przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy;
3. zamieszkują na terenie Polski;
4. otrzymały decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie potrzeby wsparcia na odpowiednim poziomie punktowym.

Test 32 czynności
Decyzja dotycząca poziomu wsparcia będzie wydawana na podstawie oceny katalogu 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Wśród nich np.: klasyfikacja docierających bodźców, umiejętność zadbania o higienę osobistą, jedzenie i picie, ubieranie się, utrzymywanie kontaktów z bliskimi, przygotowanie posiłków czy umiejętność dokonywania transakcji finansowych.
Po przeprowadzeniu testu 32 czynności zespół orzekający wystawi punktację. Osoby, które uzyskają co najmniej 70 punktów będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające.

Kiedy będzie można ubiegać się o świadczenie wspierające?
Termin złożenia wniosku zależy od ilości uzyskanych punktów w decyzji WZoN.
Tym samym osoby, które uzyskały:

  •  Od 87 do 100 punktów – mogą ubiegać się o świadczenie od początku 2024 r.;
  • Od 78 do 86 punktów – mogą ubiegać się o świadczenie od początku 2025 r.;
  • Od 70 do 77 punktów – mogą ubiegać się o świadczenie od początku 2026 r.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość świadczenia wspierającego
Świadczenie będzie wynosić od 40% do 220 % wysokości renty socjalnej (1.588,44 zł) w zależności od punktacji uzyskanej w teście 32 czynności.

Interesuje Cię ten temat? Przeczytaj również o świadczeniu uzupełniającym: https://kancelaria-certus.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/

Autor: Aleksandra Warszewska