Pomiń linki

Temat: zwrot odsetek

SKD - nakaz zapłaty

Kolejna wygrana w sprawie SKD

Nakazem z dnia 28 czerwca 2024 r., sygn. akt I Nc 353/24 Sąd Rejonowy w Lubartowie I Wydział Cywilny nakazał, aby Santander Bank Polska S.A. zapłacił naszemu Klientowi kwotę 39 446,83 zł w związku ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Zasądzona kwota stanowi zwrot rat odsetkowych zapłaconych
Sankcja kredytu darmowego w orzecznictwie

Sankcja kredytu darmowego w orzecznictwie

Rośnie liczba konsumentów, którzy decydują się na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Taką możliwość mają osoby, którym bank nie przekazał w umowie kredytu konsumenckiego wszystkich wymaganych informacji lub przedstawił je w sposób błędny. Sądy coraz częściej stają po stronie konsumentów umożliwiając im spłatę kredytu bez odsetek i prowizji. W jakim