Pomiń linki

Sankcja kredytu darmowego w orzecznictwie

Rośnie liczba konsumentów, którzy decydują się na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Taką możliwość mają osoby, którym bank nie przekazał w umowie kredytu konsumenckiego wszystkich wymaganych informacji lub przedstawił je w sposób błędny. Sądy coraz częściej stają po stronie konsumentów umożliwiając im spłatę kredytu bez odsetek i prowizji.

W jakim czasie można skorzystać z sankcji?

Oświadczenie o skorzystaniu z takiej sankcji można złożyć w trakcie spłaty kredytu bądź w ciągu roku od daty spłaty kredytu. W przypadkach, gdy całość kredytu została spłacona przed terminem wynikającym z umowy, to roczny termin na złożenie takiego oświadczenia powinien być liczony od daty zwrotu przez bank części prowizji i innych kosztów (np. wyrok SO w Warszawie z dnia 23 maja 2023 r. V Ca 1299/22).

Jakie uchybienia banku uprawniają do skorzystania z sankcji?

Jednym z najczęstszych naruszeń ze strony banków jest pobieranie dodatkowego wynagrodzenia za udzielenie kredytu w skutek naliczenia odsetek od kredytowanych kosztów kredytu takich jak prowizje czy składki ubezpieczeniowe. Działanie takie uznawane jest przez sądy za sprzeczne z prawem, gdyż odsetki pobierane powinny być przez bank wyłącznie od środków udostępnionych kredytobiorcy, tj. wypłaconych przez bank lub przeznaczonych na spłatę innych zobowiązań w przypadku kredytów konsolidacyjnych (SO – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. akt XVII AmA 125/14 czy wyrok SO w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2021 r., sygn. akt II Ca 1067/21). Takie naruszenie sprawia, że błędnie określana zostaje RRSO i wysokość całkowitej kwoty do zapłaty.

Innym z częściej występujących naruszeń jest nieprecyzyjne określanie przez banki w umowach zasad zmian opłat i prowizji. Sprawia to, że banki praktycznie w dowolny sposób mogą podwyższać koszty kredytu. Zasady zmiany tych kosztów powinny zostać w umowie określone na tyle precyzyjnie, żeby kredytobiorca był w stanie oszacować ewentualne wzrosty opłat i prowizji (wyrok SO w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2023 r., sygn. akt V Ca 745/23).

Posiadasz kredyt konsumencki? Skontaktuj się z nami pod nr 730307301 lub napisz: bezodsetek@kancelaria-certus.pl a sprawdzimy czy Twój kredyt może być darmowy! Więcej informacji na temat sankcji kredytu darmowego znajdziesz również tutaj: https://kancelaria-certus.pl/sankcja-kredytu-darmowego/

Autor: Jakub Piejak