Pomiń linki

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

W dniu 3 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Śremie (sygn. akt I C 517/22), wydał wyrok na korzyść naszych Klientów, zasądzając kwotę ponad 8 tysięcy złotych od Santander Bank Polska S.A. Kwota ta stanowi zwrot prowizji pobranej przez bank za udzielenie kredytu hipotecznego. Kredytobiorcy, którzy spłacili kredyt hipoteczny przedterminowo, zwrócili się do banku o zwrot części prowizji. Pomimo odmowy banku, wytoczyliśmy powództwo w imieniu naszych Klientów. Sąd I instancji uwzględnił nasz pozew w całości.

Dodatkowo, w dniu 9 lutego 2024 r Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. akt II Ca 2102/23), wydał wyrok oddalający apelację banku. W rezultacie sąd uznał, że naszym Klientom przysługuje zwrot prowizji w pełnej wysokości, przekraczający 8 tysięcy złotych. Łączna kwota przyznana przez sąd, wraz z odsetkami i kosztami procesu wynosi ponad 12 500 złotych.

Warto dochodzić swoich praw w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Banki często pobierają prowizje, które nie są zwracane w sytuacji przedterminowej spłaty kredytu. Nasze zwycięstwo w sądzie pokazuje, że istnieje możliwość skutecznego odzyskania nadpłaconych kwot.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy masz podstawy do dochodzenia zwrotu prowizji, prześlij nam umowę kredytu na adres: bezodsetek@kancelaria-certus.pl celem bezpłatnej analizy prawnej. Dla naszych Klientów sprawność i skuteczność procesu są priorytetem, dlatego zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Autor: Jakub Piejak