Pomiń linki

Uznanie długu

Uzyskanie uznania długu działa na korzyść wierzyciela i warto o nim pamiętać już na etapie windykacji polubownej. Może ono ułatwić dochodzenie należności i przyspieszyć uzyskanie tytułu wykonawczego.

 

Czym jest uznanie długu?

Uznanie długu to oświadczenie woli dłużnika, w którym dłużnik przyznaje istnienie wierzytelności względem wierzyciela. Dłużnik może, ale nie musi w uznaniu długu zadeklarować chęci zwrotu pieniędzy.

Wyróżnia się dwa rodzaje uznania długu:

• właściwe- jest to uznanie długu wprost, najczęściej ma miejsce poprzez podpisanie ugody między dłużnikiem, a wierzycielem, odnowienie albo inne czynności – szczególnie uznanie powództwa,

• niewłaściwe – obejmuje sytuacje, w których dłużnik przyznaje istnienie roszczenia względem wierzyciela, jednak nie robi tego dosłownie, a poprzez np. prośbę do wierzyciela o rozłożenie zadłużenia na raty, spłatę części wierzytelności, potwierdzenie salda zadłużenia.

 

Jakie ma znaczenie dla wierzyciela?

Uznanie długu może ułatwić dochodzenie należności – na jego podstawie można dochodzić roszczeń w postępowaniu nakazowym, w którym pozycja wierzyciela jest silniejsza, a samo postępowanie jest tańsze i szybsze. Co więcej nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi podstawę zabezpieczenia roszczenia bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności – można więc po jego uzyskaniu wszcząć postępowanie zabezpieczające.

Kolejnym ważnym aspektem uznania długu przez dłużnika jest przerwanie biegu przedawnienia – zgodnie z art. 123§1 pkt 2 – bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszenia przez osobę, przeciwko której przysługuje roszczenie. To bardzo ważna kwestia, ponieważ od momentu uznania długu termin przedawnienia liczony jest od nowa, co daje nam więcej czasu na wszczęcie postępowania sądowego.

 

W jaki sposób je uzyskać?

Uznanie długu wprost najczęściej wyrażone jest w umowie między dłużnikiem a wierzycielem, jest jednak sporo „sposobów”, aby dłużnik uznał swoje zobowiązanie. W toku negocjacji z dłużnikiem możemy m.in. zaproponować rozłożenie zadłużenia na raty albo termin odraczający zapłatę, możemy skłonić dłużnika do potwierdzenia kwoty zadłużenia. W przypadku deklaracji wpłat warto poprosić dłużnika, aby opisywał przelew w taki sposób, aby jasne było jakie roszczenie spłaca.

W praktyce skuteczne jest załączenie gotowego wzoru uznania długu do wezwania do zapłaty, a w przypadku chęci spłaty roszczenia przez dłużnika, uwarunkować zgodę na dobrowolną spłatę lub spłatę w ratach – odesłaniem podpisanego uznania długu.

 

Na co zwrócić uwagę?

Wszelkie ustalenia z dłużnikiem, w których uznaje on wierzytelność najlepiej prowadzić w formie pozwalającej na utrwalenie. Jeśli z jakichś powodów nie ma możliwości potwierdzenia ustaleń na piśmie, warto mieć ich potwierdzenie w korespondencji mailowej, SMSach lub na coraz bardziej popularnych ostatnio komunikatorach – takie dowody mogą okazać się kluczowe w postępowaniu sądowym, a dłużnik nie będzie mógł ich podważyć.

Nierzetelni kontrahenci to problem wielu przedsiębiorców. Jeżeli dotknął również Państwa firmy, to zapraszam do kontaktu pod nr 509 212 424 lub na adres mailowy: malgorzatapera@kancelaria-certus.pl w celu szybkiego i skutecznego odzyskania należności.

Autor tekstu: Małgorzata Pera