Pomiń linki

Najnowsze orzecznictwo w sprawach zwrotów prowizji

W ostatnim czasie sądy wydały kolejne korzystne dla konsumentów rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących zwrotów prowizji bankowych. Przykładowo, wyrokiem z dnia 20 stycznia 2021 r., II Ca 1546/20, Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił apelację banku od korzystnego dla konsumentów wyroku sądu I instancji zasądzającego zwrot prowizji. Sąd Okręgowy uznał wprost, że art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim należy interpretować tak, że konsumentowi, który wcześniej spłacił kredyt, należy się częściowy zwrot prowizji. Sąd powołał się przy tym na korzystny dla konsumentów w tym zakresie wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 r.,C-383/18 oraz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r., III CZP 45/19

 

Następnie, wyrokiem z dnia 4 marca 2021 r., III Ca 889/20, Sąd Okręgowy w Gliwicach, także uznał, że konsumentowi dokonującemu przedterminowej spłaty kredytu niewątpliwie przysługuje roszczenie o zwrot części pobranej przez bank prowizji. Wspomnianym wyrokiem Sąd Okręgowy oddalił apelację banku od korzystnego dla konsumentów wyroku sądu I instancji, którym zasądzono zwrot prowizji od banku.

Wyrokiem z dnia 23 marca 2021 r., II Ca 158/21, Sąd Okręgowy w Kielcach, podtrzymał dotychczasową korzystną dla konsumentów linię orzeczniczą i uznał, że konsumentowi należny jest zwrot części prowizji. Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wspomnianego wyroku uznał ponadto, że wysokość prowizji do zwrotu powinna być ustalana proporcjonalnie do rzeczywistego okresu kredytowania. W tym przypadku Sąd Okręgowy także oddalił apelacją banku od wyroku sądu I instancji zasądzającego zwrot prowizji na rzecz konsumentów.

Reasumując, tak jak wcześniej przewidywano, orzecznictwo sądów powszechnych zgodne jest ze stanowiskiem zajętym przez TSUE w wyroku z dnia 11 września 2019 r., C-383/18. Oznacza to, że konsumenci wygrywają i będą wygrywać spory sądowe z bankami, w których domagają się zwrotów prowizji na podstawie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

 

Spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed terminem?

Napisz do nas na adres: zwroty@kancelaria-certus.pl lub zadzwoń pod nr 730 307 301 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!

Autor tekstu: Jakub Piejak