Pomiń linki

Wsparcie dla Ukrainy – Międzynarodowa Komisja Odszkodowawcza

Trwa wojna, która spowodowała ogromne zniszczenia w mieniu publicznym, ale też prywatnym obywateli Ukrainy. Wiele osób straciło domy, a także doznało szkód osobistych. Z tego powodu rząd Ukrainy zatwierdził propozycję powołania Międzynarodowej Komisji Odszkodowawczej, która ma dochodzić roszczeń od Rosji.

Międzynarodowa Komisja Odszkodowawcza – cele

W skutek wciąż trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie, na arenie międzynarodowej powstała inicjatywa powołania Międzynarodowej Komisji Odszkodowawczej (ang. International Claims Commission).

Podobne komisje były powoływane w przeszłości, w celu formułowania oraz wytaczania masowych roszczeń po wojnach. Powodami w postępowaniach przed Komisją mogą być nie tylko kraje, ale również osoby fizyczne czy prawne, które przez trwanie konfliktu międzynarodowego poniosły szkodę. Międzynarodowe Komisje Odszkodowawcze mogą podjąć się działania w wielu obszarach tj. prawnym, finansowym czy dyplomatycznym.

Skuteczne dochodzenie roszczeń wojennych

Wytoczenie sprawy przed Komisję Odszkodowawczą jest bardziej skuteczne niż:

  • Orzekanie przed sądami krajowymi: pomimo uzyskania tytułu egzekucyjnego w postępowaniu, egzekucja roszczeń byłaby bardzo utrudniona;
  • Orzekanie przed trybunałami międzynarodowymi: kraje – strony postępowania powinny uprzednio wyrazić zgodę na ich jurysdykcję w ich sprawach;
  • Orzekanie przed organami ONZ: stałe członkostwo Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ umożliwia jej złożenie veta na niedogodne rozstrzygnięcia.

Z tego powodu rząd Ukrainy zatwierdził propozycję utworzenia Komisji Odszkodowawczej. W ten sposób chce zabezpieczyć wypłatę reparacji wojennych od Rosji.

Głównymi zadaniami powołanej Komisji byłoby: rozstrzyganie roszczeń odszkodowawczych, zabezpieczenie rosyjskich aktywów np.: zamrożonych na kontach w innych krajach oraz zapewnienie środków do skutecznej egzekucji odszkodowań.

Więcej szczegółów, związanych z powołaniem Komisji, znajduje się na stronie:
https://www.ejiltalk.org/launching-an-international-claims-commission-for-ukraine/

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska