Pomiń linki

Zniesienie zakazu eksmisji i licytacji nieruchomości

W czasie pandemii obowiązywały zakazy eksmisji oraz prowadzenia licytacji nieruchomości. Skutkowało to utrudnieniami dla właścicieli lokali, którzy mieli problemy z lokatorami lub chcieli przyspieszyć spłatę długu. Obecnie przepisy te już nie obowiązują. Jakie zmiany zostały wprowadzone?

 

Zakaz prowadzenia licytacji nieruchomości

Z dniem 24.02.2022 stracił moc artykuł 952 [1] par. 5 k.p.c. Został on uchylony m.in. Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Art. 952 [1] par. 5 k.p.c.: Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Zniesienie zakazu licytacji nieruchomości – zalety

Kluczową zaletą dla wierzycieli jest możliwość podjęcia zawieszonej lub wszczęcia nowej egzekucji z lokalu mieszkalnego lub gruntu dłużnika. W ten sposób właściciel może podjąć działania, które doprowadzi do zwrotu należności.

Dłużniku, pamiętaj! Wszczęcie egzekucji z nieruchomości nie powoduje od razu utraty władztwa nad nieruchomością. Po wycenie nieruchomości i licytacji, sąd wyda postanowienie o przybiciu, a później – jeżeli nabywca nieruchomości spełni wszystkie wymagane warunki – postanowienie o przysądzeniu własności. Dopiero po uprawomocnieniu się tego ostatniego – dłużnik winien jest wydać nieruchomość. Zważając na powyższe proces ten może trwać nawet kilka lat.

Zniesienie przepisów zakazujących eksmisji

Z dniem 15.04.2022 stracił moc artykuł ustawy potocznie zwanej “covidową”. Jak w przypadku opisanym powyżej, zmiana była również podyktowana ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.

Art. 15 zzu. 1: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Zaletą tej zmiany jest zapewnienie większego bezpieczeństwa wynajmującym lokale mieszkalne. Mimo to nadal chcąc dokonać eksmisji najemców mieszkania, należy wstrzymać się do czasu, aż znajdą dla siebie lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe.

Autor – Aleksandra Warszewska