Pomiń linki

Wygrywamy z Santander Bank sprawę o zwrot prowizji z kredytu hipotecznego

Mimo wielu wyroków na korzyść klientów, niektóre instytucje finansowe wciąż nie chcą dobrowolnie zwracać prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów. Za nami kolejna wygrana sprawa – tym razem klient odzyskał ponad 10 tysięcy zł. 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z 16 maja 2022 oddalił apelację Santander Banku, złożoną od korzystnego dla naszego klienta wyroku Sądu I instancji. Wyrok dotyczył zwrotu prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego (sygn. akt II Ca 1946/21). 

Kredytobiorca, reprezentowany przez naszą kancelarię, spłacił swój kredyt hipoteczny po niecałym roku, mimo iż został on udzielony przez bank na 360 miesięcy. W związku z tym, domagał się od banku zwrotu pobranej prowizji, proporcjonalnie do długości okresu korzystania z kapitału. Bank tego dobrowolnie nie uczynił.

Sądy obu instancji, tj. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, a następnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu, uznały roszczenie naszego klienta w całości za zasadne i zasądziły od banku łącznie tytułem zwrotu prowizji, odsetek oraz kosztów procesu kwotę ponad 10 tys. zł.

Spłaciłeś kredyt hipoteczny przed czasem? Odzyskaj prowizję za wcześniejszą spłatę! Dowiedz się jak to zrobić: www.prowizjeodbanku.pl

Autor: Jakub Piejak