Pomiń linki

Bank odpowiada za kradzież środków z konta

Prezes UOKiK postawił pięciu bankom, tj. Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBank oraz Santander Bank Polska zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Naruszenia polegały na odmowie konsumentom prawa do zwrotu środków pieniężnych wyprowadzonych z ich kont bankowych przez nieuprawnione osoby w wyniku tzw. nieautoryzowanych transakcji.

Zgodnie z art. 46 ustawy o usługach płatniczych w przypadku nieautoryzowanej transakcji bank niezwłocznie, nie później niż do końca następnego dnia roboczego, zobowiązany jest zwrócić konsumentowi kwotę nieautoryzowanej transakcji. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, gdy bank ma „uzasadnione i należycie udokumentowane” podstawy ku temu, aby podejrzewać celowe działanie samego konsumenta i pisemnie poinformuje o tym organy ścigania.

Banki postępują sprzecznie z obowiązującymi przepisami i prawie zawsze odmawiają konsumentom zwrotu kwot nieautoryzowanych transakcji powołując się właśnie na opisaną powyżej wyjątkową sytuację. Wskazują, że do transakcji doszło w wyniku umyślnego działania konsumenta albo wskutek jego rażącego niedbalstwa. Odmowa banku jest dość powszechna, mimo że to bank zobowiązany jest wykazać, że dana nieautoryzowana transakcja była wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa konsumenta.

O takiej umyślności bądź niedbalstwie nie może być mowy, gdy nieuprawniona osoba podstępnie uzyskuje dane pozwalające zalogować się do konta poprzez wprowadzenie w błąd konsumenta, który w ten sposób pada ofiarą przestępstwa tzw. „phishingu” (np. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2021 r., XXVII Ca 1352/21).

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie także wobec innych banków, które w niedługim czasie mogą spodziewać się podobnych zarzutów.

Szczegóły decyzji Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18708

Autor tekstu: Jakub Piejak