Pomiń linki

Bank wypowiedział umowę kredytu we frankach. Co zrobić?

Każda umowa kredytowa, która nie jest regularnie spłacana, może zostać przez bank wypowiedziana. Dla banku jest to jednak ostateczność. Co powinniśmy zrobić w sytuacji, w której bank wypowie nam umowę?

 

Wypowiedzenie umowy przez bank – obowiązujące przepisy

Uprawnienie banku do wypowiedzenia umowy kredytu wynika z przepisów ustawy. W  przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w utraty przez zdolności kredytowej, bank może oczekiwać dodatkowego zabezpieczenia kredytu (ponad hipotekę na nieruchomości) albo wypowiedzieć umowę kredytu.

 

Jak wygląda procedura wypowiedzenia umowy kredytu?

Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni (chyba, że strony określą w umowie dłuższy termin). Procedura wypowiedzenia kredytu wygląda następująco:

1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

2. Na wniosek kredytobiorcy bank powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia. Zazwyczaj ma to miejsce poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów   spłaty   kredytu. Jeśli natomiast bank odrzuci wniosek o restrukturyzację to szczegółowe wyjaśnienia przekazuje kredytobiorcy w formie pisemnej.

Jak widać wypowiedzenie umowy kredytu nie następuje z dnia na dzień. Kredytobiorca jest   odpowiednio wcześniej informowany o planach banku. Jeśli nie podejmie żadnych kroków to bank wypowie zawartą umowę.

 

Jakie są skutki wypowiedzenia umowy przez bank?

Wypowiedzenie przez bank umowy powoduje, że kredyt staje się natychmiast wymagalny. Co to oznacza? Kredytobiorca natychmiast musi oddać do banku kwotę, którą otrzymał. Jeśli tego nie zrobi to musi liczyć się z tym, że bank wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę, by odzyskać swoje należności. Najczęściej wtedy tracona jest nieruchomość, która przechodzi na własność banku.

 

Co zrobić, gdy bank wypowie umowę kredytu?

Wypowiedzenie umowy to nie zawsze sytuacja bez wyjścia. Jeśli kredytobiorca jest   zdeterminowany, by nadal spłacać kredyt i nie chce rozwiązywać zawartej z bankiem umowy, wówczas zawsze może spróbować porozumieć się z bankiem co do złożonego wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożone przez bank jest czynnością, która może zostać przez bank odwołana. Nawet po otrzymaniu zawiadomienia o rozwiązaniu zawartej umowy kredytowej można próbować podjąć z bankiem rozmowy co do jej kontynuowania i nowego harmonogramu spłaty.

Jeśli osiągnięcie porozumienia z bankiem nie jest możliwe, a kredytobiorca nie zwróci do banku kwoty, którą w ramach kredytu otrzymał, musi liczyć się z tym, że bank skieruje sprawę do sądu.

Dla wielu osób takie rozwiązanie jest najgorszym z możliwych i sama myśl o procesie   sądowym wywołuje duży stres. Paradoksalnie jednak dla frankowiczów, właśnie taki obrót sytuacji może przynieść rozwiązanie wszystkich problemów, związanych z umową kredytową we frankach szwajcarskich. Otóż, w momencie gdy bank wystąpi z powództwem, kredytobiorcy stają się w tak zainicjowanym procesie pozwanymi, a więc przysługują im w tym procesie również określone prawa. Mogą w odpowiedzi na pozew wnieść o oddalenie   powództwa, powołując się np. na nieważność zawartej umowy czy abuzywność klauzul.

Biorąc zatem pod uwagę orzecznictwo sądów oraz doświadczenie życiowe, praktycznie każda umowa o kredyt we frankach zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Kredytobiorcy mogą skutecznie walczyć z bankiem nawet, gdy umowa została im wypowiedziana. Mogą też w takim przypadku sami zainicjować unieważnienie umowy.

Masz kredyt we frankach lub bank wypowiedział Ci umowę ? Skontaktuj się z Kancelarią Certus: kom. + 48 512 466 221, email: franki[at]kancelaria-certus.pl

Autor: r.pr. Angelika Sikora