Pomiń linki

Przedawnienie roszczeń przedsiębiorców po 31 grudnia 2021

Na koniec grudnia tego roku przedawnieniu ulegnie wiele roszczeń przedsiębiorców, wynikających m. in. z umów sprzedaży czy umów zlecenia. Warto sprawdzić niezapłacone faktury z 2019 roku i podjąć działania w celu odzyskania długu

 

Przedawnienie roszczeń – obowiązujące przepisy

Przepisy przewidują, że roszczenia przedsiębiorców z tytułu sprzedaży czy wykonania usług na podstawie umowy zlecenie przedawniają się po upływie 2 lat. Okres tych 2 lat liczy się najczęściej od daty płatności wskazanej na fakturze VAT, gdyż w tym dniu roszczenie staje się „wymagalne”.

Obowiązujące od lipca 2018 r. przepisy stanowią, że roszczenia przedsiębiorców dot. sprzedaży czy usług, których termin płatności upłynął w 2019 r., przedawniają się z końcem roku 2021 r. Wierzytelności te mogą oczywiście przedawnić się w terminie późniejszym, jeśli np. doszło do przerwania biegu przedawnienia w wyniku uznania długu przez dłużnika. Razem z roszczeniem wynikającym z faktury, przedawnią się wtedy również należne wierzycielowi odsetki.

Innymi słowy, jeśli przedsiębiorca do dnia 31 grudnia 2021 r. nie podejmie kroków w celu odzyskania takiego długu, w dniu 1 stycznia 2022 r. jego roszczenie będzie przedawnione.

 

Co zrobić, gdy kontrahent nie płaci

Brak płatności za fakturę najpóźniej w dniu wyznaczonym jako termin płatności na fakturze sprawia, że wierzycieli może podjąć kroki prawne w celu odzyskania długu. Instytucja przedawnienia ma dodatkowo „motywować” wierzyciela do szybkiego podjęcia kroków w celu odzyskania długu. Przedawnienie ma przeciwdziałać bierności wierzyciela i zapobiegać niepewności co do istnienia oraz wysokości roszczenia. Ściślej mówiąc, wierzyciel w określonym czasie musi podjąć kroki zmierzające do odzyskania należności.

Warto pamiętać, że poza małymi wyjątkami, przedawnieniu ulega większość roszczeń cywilnoprawnych. W celu odzyskania należności od nierzetelnych dłużników zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Certus:

kom. + 48 512 466 221
tel. +48 71 799 41 20
certus[at]kancelaria-certus.pl

Autor: Jakub Piejak