Pomiń linki

Banki pod lupą UOKiK w sprawie wakacji kredytowych

Ponad miesiąc temu, 29 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa, która wprowadziła wakacje kredytowe. Może z nich skorzystać każdy konsument, który zaciągnął kredyt hipoteczny w walucie polskiej na własne potrzeby mieszkaniowe a ulga w spłacie może objąć 8 miesięcy do końca 2023 r. (o tym jak skorzystać z wakacji kredytowych pisaliśmy tutaj: Wakacje kredytowe – podstawowe informacje).

Skargi konsumentów do UOKiK

W ciągu pierwszego tygodnia sierpnia do UOKiK wpłynęło około 550 skarg konsumenckich dotyczących niekorzystnych dla konsumentów praktyk, takich jak uniemożliwienie złożenia wniosków o zawieszenie rat na ustawowy okres, straszenie konsumentów negatywnymi konsekwencjami wpisu do BIK-u.

Uniemożliwienie konsumentom wystąpienia o wakacje kredytowe na wszystkie okresy za pomocą jednego wniosku – zarzuca trzem bankom prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie działania mogą się skończyć dla banków karami finansowymi wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

UOKiK na bieżąco występuje do poszczególnych banków o usuwanie zgłaszanych przez konsumentów nieprawidłowości w konsekwencji czego większość z nich usuwa stwierdzone naruszenia. Jednak 3 z kontrolowanych banków mimo rekomendacji UOKiK nie zmieniły swoich działań. BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bank Pocztowy otrzymały zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wobec uniemożliwiania konsumentom wystąpienia o wakacje kredytowe na wszystkie okresy za pomocą jednego wniosku.

Lista nieprawidłowości stosowanych przez banki

Prezes UOKiK wskazał listę nieprawidłowości, jakie pojawiły się przy udzielaniu przez banki wakacji kredytowych:

  • Błędne harmonogramy spłaty po skorzystaniu z wakacji kredytowych, wskazujące na dalsze naliczanie odsetek lub pokazujące nowe, zawyżone raty.
  • Odmowa zawieszenia spłaty pożyczki hipotecznej bez merytorycznego zbadania, czy produkt nie jest kredytem hipotecznym spełniającym kryteria przewidziane w ustawie. Jeśli bowiem umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych także pożyczka hipoteczna powinna zostać objęta wakacjami kredytowymi.
  • Brak uzasadnienia lub lakoniczne uzasadnianie odmowy zawieszenia spłaty kredytu, błędna interpretacja przesłanek ustawowych.
  • Długi czas — powyżej 21 dni — rozpatrywania wniosków o wakacje kredytowe.
  • Nieudane zawieszenie spłaty kredytu przez np. “zagubienie wniosku” w systemie banku lub zbyt długie rozpatrywanie prowadzące do wszczęcia windykacji niezapłaconej raty.

 

Warto pamiętać, że w przypadku wystąpienia problemów z uzyskaniem wakacji kredytowych, każdy kredytobiorca ma prawo złożyć skargę do UOKiK, wskazując naruszenia popełniane przez bank.

Autor: r.pr. Angelika Sikora