Pomiń linki

Bezumowne korzystanie z kapitału, czy banki będą pozywać frankowiczów?… W oczekiwaniu na uchwałę TSUE 12.10.2022 r.

Ostatnio w mediach pojawia się coraz więcej informacji, że banki mają zamiar pozywać frankowiczów, którzy są w trakcie procesu reklamacyjnego/sądowego lub u których sąd już unieważnił umowę kredytową.

 

Pozwy przeciwko frankowiczom
Z uwagi na brak uchwały rozstrzygającej jednoznacznie to zagadnienie, banki w celu przerwania 3-letniego terminu przedawnienia składają do sądu pozwy przeciwko frankowiczom.

Pozwy to konsekwencja orzeczenia Sądu Najwyższego z maja 2021 r., w którym postanowiono, że trzyletni termin przedawnienia roszczeń banków liczy się od momentu złożenia przez klienta oświadczenia, że nie zgadza się na dalsze utrzymywanie umowy w związku z klauzulami abuzywnymi.

I tu pojawia się pytanie wielu kredytobiorców, czy jest się czego obawiać?

Jak sądy podchodzą do bezumownego korzystania z kapitału?
Temat bezumownego korzystania z kapitału był już niejednokrotnie poruszany przez sądy krajowe. Aktualnie, w polskich sądach toczą się procesy przeciwko kredytobiorcom, w których banki domagają się opłat za korzystanie z kapitału. Do tej pory jednak żaden z sądów nie opowiedział się po stronie banków. Powództwa te są jednogłośnie przez sądy oddalane. Należy przyjąć, że działania banków mają na celu głównie powstrzymanie kredytobiorców przed kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego. Część kredytobiorców, z obawy przed dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, przed którymi przestrzegają banki, rezygnuje z wytoczenia powództwa.

Orzeczenie TSUE 12.10.2022 r.
Zgodnie z treścią Dyrektywy unijnej 93/13, prawo jednoznacznie stoi po stronie konsumentów. Spodziewany wyrok TSUE, który zapadnie 12 października 2022 r. i będzie dotyczyć bezumownego korzystania z kapitału, powinien zdecydowanie zakończyć falę kolejnych powództw przeciwko kredytobiorcom.

Szacuje się, że wyrok TSUE będzie spójny z wcześniejszą prokonsumencką linią orzeczniczą i przyczyni się do kolejnej fali powództw przeciwko bankom. Co więcej, nie jest wykluczone, że otworzy kredytobiorcom kolejną możliwość dochodzenia roszczeń w sporach z bankami z tytułu korzystania przez banki z ich kapitału. Sąd, który skierował pytanie do TSUE również porusza wątek mówiący o możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału przez kredytobiorców.

Masz kredyt we frankach? Skontaktuj się z Kancelarią tel. 730-307-301 lub prześlij nam skan swojej umowy kredytowej na adres: franki@kancelaria-certus.pl, a my bezpłatnie ocenimy Twoje szanse w sporze z bankiem.

 

Autor tekstu: r.pr. Angelika Sikora