Pomiń linki

Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym – ubezpieczenie pomostowe

W dniu 17 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o hipotece, która wprowadza nowe zasady dotyczące ubezpieczenia pomostowego

 

Co to jest ubezpieczenie pomostowe?

To ubezpieczenie, które Bank wykupuje w celu zabezpieczenia się od niewypłacalności kredytobiorcy, w okresie od wypłaty kredytu hipotecznego, aż do chwili wpisu hipoteki Banku do ksiąg wieczystych. Kosztami przedmiotowego ubezpieczenia Bank obciąża kredytobiorcę, którego raty – od momentu wypłaty kredytu aż do chwili prawomocnego wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych – są powiększone o koszt wykupionego ubezpieczenia.

Do tej pory kredytobiorcy nie mogli ubiegać się o zwrot poniesionych w związku z powyższym kosztów, ani wnioskować o zaliczenie tej kwoty na poczet spłaty kredytu.

Dlaczego zostanie zniesione w dotychczasowym charakterze?
  • Niemal wszystkie wpisy hipoteki do księgi wieczystej dochodzą do skutku;
  • W związku z tym zagrożenie dla Banku jest bardzo małe, dlatego zgodnie z nowelizacją – ubezpieczenie będzie miało charakter kaucyjny.

W związku z powyższym każdy kredytobiorca, który zawarł z Bankiem umowę kredytu hipotecznego po 17 września 2022 r. będzie mógł wnioskować o zwrot kwoty dodanej do rat w okresie – od wypłaty kredytu do chwili prawomocnego wpisu do ksiąg wieczystych, bądź zaliczenie jej na poczet spłaty kredytu.

Kredytobiorca, który zawarł umowę kredytu hipotecznego przed wejściem w życie ustawy, a wciąż czeka na wpis do hipoteki będzie mógł skorzystać z prawa do zwrotu poniesionej opłaty na poczet ubezpieczenia pomostowego. Senat jest w trakcie wprowadzania odpowiednich poprawek do ustawy.

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczenie pomostowe jest stałym elementem każdej umowy o kredycie hipotecznym. Warto szukać oferty, w której przedmiotowe ubezpieczenie będzie najniższe i jest pobierane w najkrótszym możliwym okresie.

Autor: Aleksandra Warszewska