Pomiń linki

Bon energetyczny 2024 – kto może liczyć na pomoc finansową?

Od lipca 2024 roku ceny za prąd i gaz wzrosną o kilkadziesiąt procent. W odpowiedzi na te podwyżki, sejm przyjął ustawę przewidującą jednorazowe wsparcie w formie tzw. bonu energetycznego. Bon energetyczny będzie obowiązywał od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Stawki bonu energetycznego

Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 400 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 lub 3 osób
  • 500 zł dla gospodarstwa składającego się z 4 lub 5 osób
  • 600 zł dla gospodarstwa liczącego 6 lub więcej osób

Podwójna stawka dla domów ogrzewanych prądem

Jeśli główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym jest zasilane energią elektryczną i jest zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, stawki bonu będą dwukrotnie wyższe. Na przykład:

  • 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 800 zł dla gospodarstwa z 2 lub 3 osobami

Kryteria dochodowe

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym spełniającym poniższe kryteria dochodowe:

  • Gospodarstwo jednoosobowe: miesięczny dochód nie przekracza 1700 zł
  • Gospodarstwo wieloosobowe: miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2500 zł

Jeśli dochód przekracza te limity, bon również będzie przyznany, ale jego kwota zostanie pomniejszona o wartość przekroczenia. Na przykład, osoba samotna z dochodem 1800 zł miesięcznie otrzyma 200 zł z bonu.

Składanie wniosków

Wnioski o wypłatę bonu należy składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Autor: Jakub Piejak