Pomiń linki

Odszkodowanie za uszkodzenie leasingowanego pojazdu – co z podatkiem VAT?

Umowa leasingu to popularna metoda na sfinansowanie zakupu pojazdów do celów biznesowych. Jeśli jednak leasingowany pojazd zostanie uszkodzony w wypadku, konieczne jest przeprowadzenie procesu likwidacji szkody. Ci, którzy korzystali z leasingu, wiedzą, że nie zawsze jest łatwo otrzymać pełne odszkodowanie.

Jednym z trudniejszych zagadnień jest sytuacja, gdy przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT. Leasingodawcy takimi podatnikami zawsze są. Czy w takim przypadku poszkodowany leasingobiorca otrzyma odszkodowanie uwzględniające podatek VAT?

Uchwałą z dnia 11 września 2020 r. Sąd Najwyższy orzekł, że odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu obejmuje VAT, o ile przedsiębiorca nie może go odliczyć. Powyższe stanowisko wynika z zasady obowiązku wypłaty pełnego odszkodowania za szkodę. Zatem jeżeli przedsiębiorca będący leasingobiorcą nie może sam odliczyć podatku VAT, to ubezpieczyciel powinien przyznać odszkodowanie powiększone o kwotę VAT, która nie podlega odliczeniu podatkowemu. Przemawia za tym w szczególności zasada jednakowego traktowania ubezpieczonych.

Przed uchwałą Sądu Najwyższego kwestia ta była problematyczna. Jednak niektóre towarzystwa ubezpieczeń nadal powołują się na to, że leasingobiorca płaci VAT i odmawiają pełnego odszkodowania. W takich przypadkach warto skonsultować się z ekspertami. Jeśli masz podobny problem, skontaktuj się z naszą Kancelarią tel. 717994120 lub napisz na adres: certus@kancelaria-certus.pl

Autor – r.pr. Stefan Zimny