Pomiń linki

Kontrola ZUS w trakcie ciąży. Co zrobić? Podstawowe informacje.

Krótki staż pracy i wysoki wymiar składek na ubezpieczenie społeczne – te kryteria generują podejrzenia ze strony ZUS i możliwość wszczęcia kontroli. Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży i co zrobić w razie problemów z ZUS?

 

Kiedy ZUS uzna umowę o pracę za pozorną

ZUS bardzo często przeprowadza kontrole tytułów podlegania ubezpieczeniom kobiet w ciąży. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy kobieta jest zatrudniona na krótko przed przejściem na zwolnienie chorobowe lub otrzymuje wysoką podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Skutkiem przeprowadzanych kontroli są często decyzje wyłączające z ubezpieczeń kobiety w zaawansowanej ciąży, które lada chwila spodziewają się porodu.

 

Problemy z ZUS, a korzystanie z NFZ w trakcie ciąży

Bardzo często kobiety, którym ZUS zakwestionował umowę o pracę czy też prowadzoną działalność gospodarczą uznając je za pozorne, zastanawiają się czy w trakcie procesu mogą korzystać ze świadczeń z NFZ? Odpowiedź brzmi – oczywiście, że TAK. A gwarantuje to już sama Konstytucja. Zgodnie z art. 68 ust. 3 Konstytucji RP władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

 

Ciąża, a brak ubezpieczenia zdrowotnego

Kobieta w ciąży nie musi posiadać ubezpieczenia zdrowotnego, żeby móc korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Każda ciężarna ma prawo do opieki w trakcie ciąży, porodu oraz połogu – czyli do 6 tygodni po urodzeniu dziecka. W tym okresie można korzystać z wizyt kontrolnych, badań zaleconych przez lekarza dla dobra ciąży, opieki szpitalnej, czy usług stomatologicznych.

Należy pamiętać, że jeżeli dana placówka ma podpisany kontrakt z NFZ, to nie może odmówić przyjęcia kobiety w ciąży, poza przypadkiem kiedy placówka nie posiada np. miejsca, niemniej jednak w takiej sytuacji placówka zobowiązana jest wskazać inną placówkę, gdzie kobieta w ciąży otrzyma niezbędną opiekę medyczną.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w okresie ciąży i połogu?

Przydatne okażą się dokumenty tożsamości oraz karta ciąży lub akt urodzenia dziecka, niemniej jednak ich brak nie powinien stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń.

Masz problem z ZUS? Otrzymałaś zawiadomienie o wszczęciu kontroli lub już decyzję o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych  – i nie wiesz co dalej zrobić?

W pierwszej kolejności konieczna jest analiza Państwa sytuacji prawnej. W tym celu należy:

  • przesłać pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wszczęcia kontroli na adres: certus@kancelaria-certus.pl
  • w przypadku wydania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przesłać niezwłocznie skan decyzji (termin na złożenie odwołania to miesiąc od otrzymania decyzji przez ubezpieczonego), jeżeli są już Państwo po terminie, warto przesłać decyzję celem przeanalizowania, czy istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji!

Po dokonanej weryfikacji prawnej, przedstawione zostaną możliwe rozwiązania prawne oraz źródła wsparcia jakie przysługują ubezpieczonemu.

Chcesz więcej informacji? Zadzwoń pod nr 512 466 221 i dowiedz się więcej.

Autor tekstu: r.pr. Angelika Sikora