Pomiń linki

Darmowy kredyt konsumencki – czy to możliwe? TAK!

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje wiele mechanizmów chroniących konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków czy parabanków. Jednym z nich jest tzw. sankcja kredytu darmowego, która polega na tym, że konsument musi jedynie zwrócić bankowi kwotę udostępnionego kapitału, nie musi natomiast płacić ani odsetek, ani innych kosztów należnych bankowi, takich jak prowizja za udzielenie kredytu.

Czym jest kredyt konsumencki?

Do kredytów konsumenckich zalicza się m. in.:
• kredyty i pożyczki udzielane przez banki,
• pożyczki udzielane przez parabanki, w tym chwilówki,
• karty kredytowe,
• ratalne płatności za zakupy.
Konieczne jest natomiast to, aby umowa kredytu została zawarta po 17 grudnia 2011 r., a kwota kredytu nie przekraczała 255.550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.

Obowiązkowe elementy umowy o kredyt konsumencki:

a. czas obowiązywania umowy;
b. całkowita kwota kredytu;
c. terminy i sposoby wypłaty kredytu;
d. stopa oprocentowania, warunki jej stosowania oraz okresów, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania;
e. RRSO oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta;
f. zasady i terminy spłaty kredytu, w tym kolejność zaliczania spłacanych rat;
g. wysokość wszystkich kosztów, które konsument będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową;
h. roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz inne opłaty z tytułu ewentualnej zaległości;
i. prawo konsumenta do przedterminowej spłaty kredytu;
j. prawo kredytodawcy do otrzymania prowizji za przedterminową spłatę kredytu.

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Konsument może skorzystać z sankcji kredytu darmowego w przypadku, gdy w umowie kredytu konsumenckiego zabraknie któregoś z powyższych elementów. Natomiast nie ma znaczenia zakres lub istotność naruszenia ani jego wpływ na interesy konsumenta tzn., że konsument nie musi doznać żadnej szkody, aby móc skorzystać z takiej sankcji.

Z sankcji kredytu darmowego można skorzystać również w przypadku, gdy poza odsetkowe koszty kredytu, tzn. wszystkie dodatkowe koszty jak np. prowizja za udzielenie kredytu będą wyższe niż maksymalne koszty określone w ustawie o kredycie konsumenckim. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy bank w terminie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego i niespłaconego jeszcze kredytu udziela konsumentowi kolejnego kredytu, który przeznaczony jest w całości lub w części na spłatę poprzedniego kredytu.

W jaki sposób można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Wystarczy, że konsument złoży kredytodawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Skuteczne złożenie takiego oświadczenia powoduje, że konsument jest zobowiązany do zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów należnych kredytodawcy, np. bez prowizji, w terminach wskazanych w umowie. Jeśli do chwili złożenia takiego oświadczenia konsument dokonał już spłat odpowiadających wysokości wypłaconego mu kredytu, to uznaje się, że kredyt został spłacony w całości.

WAŻNE!
Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego powinno być złożone najpóźniej w ciągu roku od dnia spłaty kredytu. Po upływie tego okresu konsument traci możliwość skorzystania z takiej sankcji. Kredytobiorca może takie oświadczenie złożyć jeszcze w trakcie spłacania kredytu.

Darmowy kredyt konsumencki z Santander Consumer Bank

Z sankcji kredytu darmowego skorzystać mogą kredytobiorcy, którzy zawierali umowy kredytu konsumenckiego z Santander Consumer Bank. Wspomniany bank w swoich umowach m. in. nieprawidłowo określał „całkowitą kwotę kredytu” poprzez dodanie do niej pobieranych składek ubezpieczeniowych. Tymczasem, „całkowitą kwotą kredytu” są jedynie środki udostępnianie kredytobiorcy a wspomniane składki nie stanowią kwoty udostępnianej kredytobiorcy. Jako koszty obciążające kredytobiorcę powinny zostać doliczone do „całkowitego kosztu kredytu” czego bank nie uwzględnił. Doprowadziło to do zaburzenia proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu, a całkowitą kwotą kredytu. Prezes UOKiK uznał taką praktykę banku za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Zapytaj nas jak złożyć skuteczne oświadczenie do banku – zadzwoń pod nr 512 466 221 lub napisz: certus@kancelaria-certus.pl

Autor: Jakub Piejak