Pomiń linki

Temat: sankcja kredytu darmowego

TSUE ponownie po stronie kredytobiorców. Wyrok z dnia 23 listopada 2023 r.

TSUE ponownie po stronie kredytobiorców. Wyrok z dnia 23 listopada 2023 r.

Sąd Rejonowy w Warszawie rozpatrując 3 sprawy z powództwa pożyczkobiorców domagających się ustalenia bezskuteczności postanowień umownych, na podstawie których Provident Polska S.A. pobrał zawyżone koszty pożyczek, w tym opłaty oraz prowizje, zwrócił się do TSUE z następującymi pytaniami: 1. Czy za nieuczciwe można uznać postanowienia umowne, które przewidują opłaty i
WYROK TSUE KORZYSTNY

Kolejny wyrok TSUE korzystny dla Kredytobiorców

W wyroku z 12 października 2023 r. w sprawie C‑326/22, TSUE ponownie stanął po stronie kredytobiorców uznając, że mają oni prawo domagać się od banku wydania wszelkich dokumentów dotyczących zawieranych umów kredytu czy pożyczki. Chodzi tutaj nie tylko o egzemplarze umów, aneksów, załączników czy regulaminów do umów, lecz również zaświadczeń
Sankcja kredytu darmowego w orzecznictwie

Sankcja kredytu darmowego w orzecznictwie

Rośnie liczba konsumentów, którzy decydują się na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Taką możliwość mają osoby, którym bank nie przekazał w umowie kredytu konsumenckiego wszystkich wymaganych informacji lub przedstawił je w sposób błędny. Sądy coraz częściej stają po stronie konsumentów umożliwiając im spłatę kredytu bez odsetek i prowizji. W jakim
Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego – co to takiego?

Kredytodawcom za udzielenie kredytu przysługuje przede wszystkim wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od udostępnionych kredytobiorcom środków pieniężnych, które nie obejmują kosztów kredytu np. prowizji. Wiele banków i instytucji pożyczkowych stosuje jednak nieuczciwe i niekorzystne dla kredytobiorców praktyki polegające na pobieraniu dodatkowych odsetek od kosztów kredytu konsumenckiego, w tym prowizji czy
darmowy kredyt konsumencki

Darmowy kredyt konsumencki – czy to możliwe? TAK!

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje wiele mechanizmów chroniących konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków czy parabanków. Jednym z nich jest tzw. sankcja kredytu darmowego, która polega na tym, że konsument musi jedynie zwrócić bankowi kwotę udostępnionego kapitału, nie musi natomiast płacić ani odsetek, ani innych kosztów należnych bankowi, takich jak prowizja