Pomiń linki

Dochodzenie roszczeń z tytułu OFE

Składki zgromadzone na subkoncie ZUS oraz w Otwartym Funduszu Emerytalnym, zgodnie z polskim prawem, są traktowane jako część majątku zmarłego i podlegają dziedziczeniu.

Oznacza to, że w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub wchodzą w skład spadku (o ile osoba zmarła nie zakończyła aktywności zawodowej i nie pobierała już świadczenia). Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przysługują im takie środki lub nie wie, jak może je uzyskać. Roszczenie o wypłatę środków z OFE/ZUS nie jest ograniczone terminami.

 

Kto może dochodzić roszczeń z tytułu OFE?

  • osoba uprawniona – wskazana przez członka OFE podczas zawierania umowy lub w trakcie członkostwa w OFE poprzez złożenie pisemnej dyspozycji.
  • spadkobiercy – w przypadku braku wskazania osoby uprawnionej, środki pochodzące z OFE wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. W tym przypadku do środków tych uprawnieni będą spadkobiercy zmarłego członka OFE.

Na subkontach w ZUS jest 538 mld zł. To pieniądze zarówno tych, którzy w 2014 r. zdecydowali się przenieść z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS, jak i tych, którzy w OFE są do dziś. Tylko część osób pamięta, że środki te podlegają dziedziczeniu. W ubiegłym roku 2020 ZUS wypłacił spadkobiercom osób przedwcześnie zmarłych “tylko” pół miliarda złotych.

Tylko niewielka część spadkobierców dochodzi wypłaty środków zgromadzonych w OFE w razie przedwczesnej śmierci ubezpieczonego. Dlaczego? Powodem jest zbyt niska świadomość prawna, a inicjatywa w sprawie wypłaty środków z subkonta należy do spadkobierców, którzy często nie mają świadomości, że mogliby je pobrać.

 

ZUS nie szuka spadkobierców

Środki zgromadzone na OFE, nie są często wypłacane spadkobiercom dlatego, że wielu niedoszłych emerytów nie wyznaczyło przed swoją śmiercią osób uposażonych, a nawet jeśli, to od momentu upoważnienia takiej osoby do chwili zgonu ubezpieczonego upływało często wiele lat i podane ZUS-owi dane są już nieaktualne.

Warto wiedzieć, że po środki z OFE po zmarłej osobie można się zgłosić bez żadnych ograniczeń czasowych. Nie ma zatem wyznaczonego określonego czasu, po którym środki te przepadają.

 

Jak odzyskać środki z OFE?

Odzyskanie pieniędzy z OFE po osobie zmarłej jest sformalizowane, zwłaszcza gdy nie została wyznaczona osoba upoważniona. Warto skorzystać z fachowej pomocy i wsparcia profesjonalisty, który podpowie, co trzeba zrobić i przeprowadzi nas przez cały proces. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 512-466-221 lub na adres mailowy: certus@kancelaria-certus.pl

Autor tekstu: r.pr. Angelika Sikora