Pomiń linki

Duże zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2022 r.

Rewolucja ubezpieczeń społecznych na nowy rok to konsekwencja nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw. Przedstawiamy sześć najważniejszych zmian, które wejdą w życie od nowego roku. 

 

Obszarów zmian będzie kilka, głównie będą one dotyczyć zasiłków chorobowych, macierzyńskich, zwolnień L4 oraz składki zdrowotnej.

 

6 najważniejszych zmian w ubezpieczeniach społecznych

1. Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu zostanie zwiększony z 70 % na 80%, czyli tak samo jak za pobyt w domu.

2. Prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskają kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli ustanie ono z powodu śmierci pracodawcy.

3. Ważna zmiana dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie (dobrowolne) chorobowe nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek. Prawo do zasiłku nabędzie się po spłacenie zadłużenia. Ważne, aby pamiętać o okresie przedawnienia, bowiem prawo do zasiłku przedawnia się, jeśli osoby nie uregulują zadłużenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

4. Zmiany w zasiłkach – obecny okres pobierania zasiłku to 182 dni. Okres ten pozostanie, jednak zmienią się zasady jego obliczenia. Od 2022 r. przyczyna zwolnienia chorobowego przestaje mieć znaczenie, na przykładzie: jeśli zachorujemy na grypę, a kolejno na kręgosłup to wszystkie te okresy zostaną zsumowane i objęte limitem 182 dni (jeśli przerwa pomiędzy zwolnieniami będzie wynosiła mniej niż 60 dni).

5. Skróceniu ulegnie okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. Zasiłek chorobowy będzie można pobierać do 91 dni (a nie jak dotychczas do 182 dni), zasada ta nie będzie dotyczyła osób chorych na gruźlicę, kobiet w ciąży, oraz osób, które przechodzą badania i zabiegi jako dawcy komórek, tkanek i narządów.

6. Podstawa wymiaru zasiłki nie będzie musiała być ustalana na nowo, jeśli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy lub była ona krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie zmian w ubezpieczeniach społecznych, zapraszam do kontaktu z Kancelarią, wspomożemy pomocą: tel. +48 71 799 41 20

Autor – r.pr. Angelika Sikora