Pomiń linki

Kolejny klient naszej kancelarii z wygraną sprawą przeciwko bankowi

Po raz kolejny odnosimy sukces reprezentując klienta w postępowaniu dotyczącym zwrotu prowizji od banku. Tym razem udało się odzyskać ponad 5 tysięcy zł wraz z odsetkami ze względu na wcześniejszą spłatę kredytu. 

 

Wygrana z bankiem – zwrot prowizji bankowej

1 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 95/21 wydał korzystne dla naszej klientki orzeczenie w sprawie o zwrot prowizji. Nieprawomocnym wyrokiem uwzględnił nasze powództwo w całości i zasądził od Banku Handlowego kwotę 5.389,57 zł, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego.

 

Przebieg sprawy o zwrot prowizji od banku

Reprezentowana przez naszą Kancelarię powódka dokonała wcześniejszej spłaty pożyczki udzielonej przez Bank Handlowy. Spłata nastąpiła w wyniku konsolidacji pożyczki w tym samym banku. W ten sposób pierwsza umowa pożyczki uległa zakończeniu przed terminem wskazanym w umowie, a powódka zaciągnęła wobec banku nowe zobowiązanie. Pozwany bank podnosił, że konsolidacja kredytu konsumenckiego nie stanowi „spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie” zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, w związku z czym powódce żaden zwrot się nie należy.

Z argumentacją Banku Handlowego nie zgodził się Sąd, który uznał, że konsolidacja pożyczki również prowadzi do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Konsumentowi należy się zatem w takim przypadku proporcjonalny zwrot części kosztów pobranych przez bank.

Autor – Jakub Piejak