Pomiń linki

Kontrola ZUS w firmie – co jest sprawdzane i jak się do niej przygotować?

W ostatnim czasie ZUS przeprowadza kontrole nie tylko ubezpieczonych ale również firm. Dotyczy to zarówno dużych przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 20 osób), jak i małych jednoosobowych podmiotów. Na czym polega kontrola ZUS i na co zwrócić uwagę podczas przygotowań do niej?

 

Jak wygląda kontrola ZUS w firmie?

Przedmiotem kontroli jest przede wszystkim rzetelność przedsiębiorcy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.  Dodatkowo kontroli podlega prawidłowość zgłoszeń do NFZ i regularność opłacania składek zdrowotnych. Kontrole zazwyczaj przeprowadzane są w miejscu prowadzenia działalności, ale zdarza się też, że kontrolerzy udają się do miejsca przechowywania firmowych dokumentów, czyli do biura rachunkowego. ZUS może także wezwać przedsiębiorcę do swojej siedziby w celu złożenia szczegółowych wyjaśnień, bądź przedstawienia dokumentacji w sprawie.

 

Co jest sprawdzane podczas kontroli z ZUS w firmie?

Gdy w firmie rozpoczyna się kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorcy często szukają odpowiedzi na pytania: co będzie sprawdzane i jak przygotować? Ustawa o Systemie Ubezpieczeń Społecznych szczegółowo określa zakres kontroli, jaką ZUS może przeprowadzić w firmie. Według obowiązujących przepisów, inspektorzy ZUS sprawdzają prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zarówno przedsiębiorcy, jak i jego pracowników. Weryfikowana jest prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek, które wpłacane są do ZUS-u. Kontrolerzy ZUS sprawdzają także uprawnienia do świadczeń oraz prawidłowość rozliczeń w tym zakresie. Istotna jest tutaj terminowość dokonywania wpłat, jak i prawidłowe opracowanie wniosków o wypłatę świadczeń. Kontroli podlegają wszystkie zaświadczenia i zgłoszone do ZUS-u dane.

Warto zaznaczyć, że jeśli dana działalność gospodarcza jest już objęta kontrolą innego organu (np. Urzędu Skarbowego czy Państwowej Inspekcji Pracy), to ZUS odstępuje od podjęcia czynności kontrolnych i najczęściej ustala inny termin ich przeprowadzenia.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie kontroli ZUS lub otrzymali Państwo zawiadomienie o wszczęciu kontroli, zapraszam do kontaktu z Kancelarią, wspomożemy pomocą na wszystkich etapach sprawy.

Autor – r.pr. Angelika Sikora