Pomiń linki

Ustawa o ochronie sygnalistów coraz bliżej

18 października 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o tzw. o ochronie sygnalistów. Pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób mają czas do grudnia na odpowiednie przygotowanie regulacji w swoich firmach.

 

Kim jest sygnalista?

Sygnalistą nazywamy pracownika, który zgłasza naruszenia w swojej firmie. Do 17 grudnia Polska musi wdrożyć podstawy prawne dotyczące sygnalistów, które umożliwią swobodne i uregulowane zgłaszanie nadużyć. Zobowiązała nas do tego tzw. dyrektywa o sygnalistach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Więcej na temat sygnalistów można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

 

Zmiany czekające przedsiębiorców

Projekt ustawy zobowiązuje pracodawców do przygotowania odpowiednich regulacji w swoich firmach. Chodzi przede wszystkim o wewnętrzną procedurę umożliwiającą dokonywanie zgłaszania naruszeń prawa w danym przedsiębiorstwie, sposób przyjmowania takich zgłoszeń oraz odpowiadania na te zgłoszenia. Termin wdrożenia regulacji uzależniony jest od ilości zatrudnionych pracowników.

 

Termin wdrożenia przepisów o sygnalistach

Obowiązek wdrożenia przepisów ustawy obejmuje każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej 50 pracowników, przy czym w przypadku:
– zatrudnienia od 50 do 249 osób – termin wdrożenia upływa 17 grudnia 2023 r.,
– zatrudnienia powyżej 250 osób – termin wdrożenia wynosi 14 dni od daty ogłoszenia ustawy (prawdopodobnie będzie to grudzień 2021 r.).
Brak ustanowienia odpowiednich procedur, zgodnie z projektem ustawy, ma być obarczony karą grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 3.O szczegółach zmian będziemy informować w kolejnych wpisach.