Pomiń linki

Niższa kwota wolna od potrąceń. Ułatwienie dla wierzycieli.

Do sejmu wpłynął projekt nowelizacji kilku ustaw, który wpłynie na limit kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Pozwoli to komornikom na zajęcie większej części wynagrodzenia i tym samym ułatwi egzekwowanie długów.

 

Jak obecnie wygląda egzekucja długu z wynagrodzenia?

Obecnie, kwotą wolną od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 2800 brutto. Po pomniejszeniu o podatek i składki, finalnie wychodzi 2000 zł, które dłużnik może zachować dla siebie. W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których dłużnik formalnie jest zatrudniony i otrzymuje minimalną krajową, a resztę pieniędzy dostaje w sposób nieformalny “na czarno”. W ten sposób chroni się przed komornikiem. Aby temu przeciwdziałać, parlamentarzyści złożyli do sejmu projekt nowelizacji kluczowych ustaw.

 

Jak zmieni się limit kwoty wolnej od potrąceń?

Limit ten może ulec zmianie, z korzyścią dla wierzycieli. Projekt nowelizacji obejmuje ustawy Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Proponowana zmiana ma obejmować należności inne niż alimentacyjne.

Propozycja zmian kwot wolnych od potrąceń:

  •  kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 871 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy)
  • zmniejszenie wysokości środków pieniężnych wolnych od zajęcia z 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku zajęć na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego (art. 54 ust. 1  Prawa bankowego i art. 28 ust. 1 ustawy o SKOK-ach)
  • w przypadku skazanego, wolne od potrąceń ma być 50% wynagrodzenia za pracę (do teraz 60%), po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 125 par. 2 Kodeksu karnego wykonawczego)

Autor – Alicja Antosik