Pomiń linki

Korzystne dla konsumentów wyroki w sprawach o zwrot prowizji

Po wydaniu przez TSUE wyroku z dnia 11 września 2019 r. korzystnego dla konsumentów, którzy domagają się od banków zwrotów prowizji, przyszedł czas na działanie polskich sądów. Jeden z pierwszych po wrześniu 2019 r. wyroków wydał Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 12 listopada 2019 r., sygn. akt III Ca 1178/19, który uznał, że konsument dokonując przedterminowej spłaty kredytu ma prawo do zwrotu prowizji od banku.

 

Następnie, w uchwale z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt III CZP 45/19, Sąd Najwyższy zgodził się w całości z wyrokiem TSUE z dnia 11 września 2019 r. Ponadto, Sąd Najwyższy podkreślił, że polskie sądy zobowiązane są orzekać zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez TSUE w sprawie uprawnienia konsumentów do zwrotów prowizji bankowych.

W kolejnym wyroku z dnia 4 grudnia 2020 r., sygn. akt II Ca 1246/20, Sąd Okręgowy w Poznaniu również uznał, że bank zobowiązany jest do zwrotów prowizji na rzecz konsumentów, którzy przedterminowo spłacili kredyty. Sąd Okręgowy w Poznaniu w uzasadnieniu wspomnianego wyroku podkreślił także, że orzekając w sprawach o zwrot prowizji polskie sądy powinny kierować się stanowiskiem TSUE wyrażonym w wyroku z dnia 11 września 2019 r.

Dodatkowo, w wyroku z dnia 4 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że wysokość prowizji zwracanej konsumentowi powinna być ustalana proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Zgodnie z zaproponowanym przez Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK wzorem, wysokość przysługującego konsumentowi zwrotu powinna być wyliczona w następujący sposób:

W ostatnim czasie nasza Kancelaria uzyskała korzystne dla konsumentów orzeczenia sądowe w sprawach o zwrot prowizji przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie, który w dalszym ciągu odmawia konsumentom zwrotów prowizji na drodze polubownej. W wyniku działań Kancelarii wspomniany bank uregulował na rzecz naszych Klientów dochodzone w sądzie prowizje bankowe wraz z odsetkami.

Spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed terminem? Napisz do nas na adres: zwroty@kancelaria-certus.pl lub zadzwoń pod nr 730 307 301 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!

Autor tekstu: Jakub Piejak