Pomiń linki

Nowy projekt ustawy o sygnalistach

Choć termin na implementację unijnej dyrektywy dotyczącej sygnalistów minął już w 2021 roku, Polska pozostaje jednym z ostatnich państw, które nie wprowadziły jej postanowień do swojego prawa krajowego. Na początku marca 2024 roku rząd opracował kolejny projekt ustawy.

 

Oto główne zmiany, jakie przyniesie nowelizacja:

  • Zamiast terminu „osoba zgłaszająca naruszenie prawa” używany będzie bardziej powszechny termin „sygnalista”.
  • Katalog naruszeń prawa zostanie poszerzony o dziedziny takie jak wolności i prawa człowieka, handel ludźmi, prawo pracy oraz korupcja.
  • Pracodawcy będą musieli określić w regulaminie, czy będą akceptować anonimowe zgłoszenia – nie będzie to już opcjonalne.
  • Ochrona dla sygnalisty zacznie obowiązywać od momentu zgłoszenia.
  • Wysokość odszkodowania dla sygnalisty, który doświadczył działań odwetowych, wynosić będzie minimum 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
  • Liczba pracowników będzie ustalana włączając osoby pracujące na podstawie innych umów niż umowa o pracę. Jeśli liczba pełnych etatów przekroczy 50, pracodawca będzie zobowiązany do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych.
  • Oferowana nieodpłatna pomoc prawna obejmie również porady dotyczące ochrony sygnalistów.
  • Termin wejścia w życie ustawy zostanie wydłużony z jednego miesiąca do trzech miesięcy od ogłoszenia.
Uchwalenie i wprowadzenie ustawy w życie powinno nastąpić niebawem. Dlatego zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego bloga w celu uzyskania najnowszych informacji.

 

Autor: Stefan Zimny