Pomiń linki

Kolejna wygrana p-ko członkom zarządu spółki z o.o.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 13 marca 2024 r., podjął istotną decyzję dotyczącą odpowiedzialności byłego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o.o.

Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta, od byłego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o. o. kwotę ponad 100 tyś. zł z odsetkami i kosztami procesu wynoszącymi ponad 10 tyś. zł.  W sprawie pozwanych było dwóch członków zarządu, którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki – w stosunku do jednego z nich uprawomocnił się wydany wcześniej nakaz zapłaty.

Co obejmuje zasądzona kwota?

Na zasądzoną kwotę składa się całe zadłużenie spółki, którą zarządzali pozwani, w tym:

  • należności z faktur VAT,
  • odsetki,
  • oraz koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, które toczyły się wcześniej wobec spółki.

Podstawa prawna: artykuł 299 § 1 ksh

Artykuł 299 § 1 kodeksu spółek handlowych stanowi podstawę roszczeń wobec członków zarządu. Zgodnie z nim, ci ostatni odpowiadają solidarnie za długi niewypłacalnej spółki z o.o. Wierzyciel powinien spełnić dwa warunki umożliwiające pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności:

  1. wykazać istnienie swojej wierzytelności wobec spółki (np. prawomocnym nakazem zapłaty lub wyrokiem),
  2. oraz bezskuteczną próbę egzekucji długu z majątku spółki (np. postanowieniem komornika o umorzeniu egzekucji).

Sąd w sprawie naszego Klienta uznał, że dwa wspomniane warunki zostały spełnione. Pozwany członek zarządu nie zdołał uwolnić się od odpowiedzialności za powstanie długów spółki i brak możliwości ich wyegzekwowania z majątku spółki. Innymi słowy, pozwany członek zarządu ponosi wobec naszego Klienta odpowiedzialność, ponieważ nienależycie wykonywał swoje obowiązki jako członek zarządu i nie zgłosił w odpowiednim czasie wniosku o upadłość spółki.

Odpowiedzialność członka zarządu

Wyrok Sądu Okręgowego jest istotny, ponieważ potwierdza, że członkowie zarządu również mogą ponosić odpowiedzialność finansową za długi spółki. Jest to ważne ostrzeżenie dla tych, którzy zajmują stanowiska zarządcze, aby skrupulatnie wykonywali swoje obowiązki i byli świadomi konsekwencji swoich działań. Jednocześnie, dla wierzycieli stanowi on zachętę do podejmowania działań mających na celu dochodzenie swoich praw wobec niewypłacalnych spółek.

Chcesz wiedzieć więcej na temat odpowiedzialności członków zarząd?

O tym w jakiej sytuacji członek zarządu może uchylić się od odpowiedzialności pisaliśmy już tutaj: https://kancelaria-certus.pl/odpowiedzialnosc-czlonka-zarzadu-za-dlugi-spolki-z-o-o/ oraz o ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności spółki: https://kancelaria-certus.pl/ochrona-wierzycieli-w-razie-niewyplacalnosci-spolki-z-o-o/

Autor: Jakub Piejak