Pomiń linki

Niedozwolone klauzule w umowie z Kancelarią Prawną PRIMUS – wygrana naszego Klienta

Nasza Kancelaria odniosła zwycięstwo w ważnym procesie sądowym przeciwko innej Kancelarii, która niesłusznie obciążyła naszego Klienta wynagrodzeniem za swoje usługi prawne – w sprawie dotyczącej kredytu frankowego.

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2024 r., sygn. akt II C 1426/23 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny zasądził od Kancelarii Prawnej PRIMUS sp. z o. o. z/s we Wrocławiu na rzecz naszego Klienta kwotę 27.180,05 zł z odsetkami i kosztami procesu.

Sąd orzekł, że kwota ta stanowi zwrot wynagrodzenia, które pozwana Kancelaria niesłusznie pobrała od naszego Klienta podczas prowadzenia sprawy dotyczącej unieważnienia umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF.

Co było przedmiotem sporu?

Sąd w całości przyznał rację naszej Kancelarii uznając, że pozwana Kancelaria pobrała znacznie wyższe wynagrodzenie za swoje usługi prawne niż to, na które strony się umówiły. Nasz Klient zlecił pozwanej Kancelarii prowadzenie sprawy przeciwko bankowi, która dotyczyła umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF. Strony uzgodniły, że wynagrodzenie Kancelarii będzie różniło się w zależności od wyników sprawy: w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu  – będzie to określony procent liczony od kwoty udzielonego kredytu, a inaczej w przypadku tzw. „odfrankowienia” umowy kredytu (wynagrodzenie miało być liczone od kwoty „korzyści” związanych z odfrankowieniem, która nie była znana naszemu Klientowi w dacie zawarcia umowy z Kancelarią).

Decyzja sądu

Sąd zauważył, że umowa przygotowana przez Kancelarię Prawną PRIMUS zawierała nieuczciwe klauzule (tzw. klauzule abuzywne) dotyczące ustalania wynagrodzenia za świadczenie usług. Pozwana Kancelaria pomimo przedumownych uzgodnień stron, mogła dokonać wyboru korzystniejszego dla siebie wariantu wynagrodzenia (bez względu na to, czy umowa kredytu została uznana za nieważną, czy tylko dokonano jej „odfrankowienia”). W konsekwencji tego, pozwana Kancelaria zastrzegła sobie w umowie możliwość naliczenia wynagrodzenia znacznie przewyższającego to, na które strony w rzeczywistości się umówiły. Sąd jednoznacznie stwierdził, że takie postanowienia były nieuczciwe, naruszające jego interesy i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Stanowisko Prezesa UOKiK

Dodatkowo, decyzją nr RKT-6/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku Prezes UOKiK stwierdził, że inne postanowienia dotyczące wynagrodzenia stosowane przez Kancelarię Prawną PRIMUS w przeszłości również były nieuczciwe.

Autor: Jakub Piejak