Pomiń linki

Wakacje kredytowe w 2024 r.: Ważne informacje dla kredytobiorców

Ustawa o wakacjach kredytowych została przedłożona do podpisu Prezydenta. W tym artykule https://kancelaria-certus.pl/wakacje-kredytowe-2024-ulga-dla-kredytobiorcow/ wyjaśnialiśmy już zasady funkcjonowania wakacji kredytowych w 2024 r.  Poniżej przedstawiamy aktualizację warunków odroczenia spłaty kredytu.

Zasady korzystania z wakacji kredytowych:
  1.  Kto skorzysta: Osoby z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie polskiej do 1,2 mln zł, które wydają na raty kapitałowo-odsetkowe ponad 30% dochodów lub wychowują co najmniej trójkę dzieci.
  2.  Kredyt zaciągnięty przed 1 lipca 2022 roku: aby skorzystać z wakacji kredytowych, kredyt musi być zaciągnięty przed tym terminem, a jego spłata następuje po upływie co najmniej 6 miesięcy od tej daty.
  3.  Nieruchomość zamieszkiwana przez kredytobiorcę: wakacje kredytowe obowiązują kredyty związane z nieruchomością, w której mieszka kredytobiorca.
  4.  Wysokość raty: rata kredytu przekracza 30% miesięcznego dochodu kredytobiorcy (średnia arytmetyczna wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy). Przykład: rata kredytobiorcy uzyskującego dochód w kwocie 5.000,00 zł miesięcznie – aby skorzystać z wakacji kredytowych –  będzie musiała wynieść min. 1.500,00 zł.
  5.  Terminy: Kredytobiorcy mogą zawiesić spłatę rat dwukrotnie – w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia 2024 r.
  6.  Dzietność: w przypadku osób, które posiadają co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) – nie obowiązuje kryterium RdD.
Złożenie wniosku

Od 1 maja 2024 r. można składać wnioski o wakacje kredytowe w bankach, zarówno pisemnie, jak i elektronicznie. Do wniosku koniecznym będzie dołączenie oświadczenie o tym, że rata kredytu hipotecznego przekracza 30 % dochodów gospodarstwa domowego bądź dowód na wychowywanie 3 dzieci.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu – kredytobiorcy nie zapłacą raty kapitałowo-odsetkowej (poza ewentualnymi opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu).

Zapraszamy do śledzenia naszej strony: https://kancelaria-certus.pl/blog/, aby pozostać na bieżąco z aktualnościami na temat wakacji kredytowych w 2024 roku.

Autor: Aleksandra Warszewska